Kwaliteitsbeheer

Om te waarborgen dat de gemaakte afspraken met de opdrachtgevers daadwerkelijk nageleefd worden is een kwaliteitssysteem ontwikkeld. In dit systeem zijn procedures en werkvoorschriften ten aanzien van de schoonmaakwerkzaamheden vastgelegd, en is tevens terug te vinden hoe de controle is geregeld.

Daarnaast zijn hierin onderwerpen vastgelegd die indirect van invloed zijn zoals klachtenafhandeling, inkoop van materialen en middelen opleidingen en contractbeoordelingen.